Order of the Broken Roses

Sessie 13

The Dragon's Scorn Comes

De heldengroep onderzocht na het verslaan van de twee blauwe wyrmlings de schatten van de draken. Dat bestond uit +/- 7000 muntstukken, beeldjes, edelstenen. Daaronder lag een befaamde Bag of Holding
met daarin een aantal magische items. Keltar vond tijdens het onderzoeken van de rest van de kamers een aantal spinnen, die jullie snel hebben verslagen. Jullie hebben de webben en het gif weten te verkrijgen voor verkoop/eigen gebruik. Amhara gebruikte deze tijd om zoveel mogelijk onderdelen van de twee draken te oogsten, inclusief bloed, huid, schubben, tanden, klauwen en andere delen.
De spellcasters hebben 1 volle dag gebruikt om de grote ruimte te zuiveren van drakenmagie, terwijl Keltar de koets ophaalde om iedereen en de schatten mee te nemen.

Terug in Hexa hebben jullie een deel van de drakenonderdelen verkocht aan Doma, de alchemiste. Ook zijn jullie naar de burgemeester geweest, die jullie heldendaad wil eren met een dorpsfestival genaamd Wyrmfall Festival. Deze vindt een week na de zware storm plaats.
Met de naderende storm in gedachten hebben jullie maatregelen genomen tegen de storm, onder andere het bevestigen van bliksemafleiders op de hoogste gebouwen en de koets.

De storm begon rond middernacht met iedereen op de uitkijk. LuĂ­an zag door de donkere wolken een grote schaduw die begon te dalen….

Comments

Natchai

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.