Een grote religieuze oorlog, die maar liefst 33 jaar duurde, heeft het landschap en de mensen van het koninkrijk Unitopia meer dan ooit verdeeld. Twee partijen, die beiden dachten dat ze het juist hadden, bleken hun woorden niet bij hun daden te voegen. Ten eerste was er de Path of Pax, een monotheïstische en conservatieve religie die de pracht van Pax aanbidt, heeft zijn sporen in die jaren achtergelaten met heksenjachten en verbanning van heidenen. De oudere inwoners zeggen dat deze religie een verwaterde versie was van hoe hun godsdienst ooit was.

De aartsvijanden van deze zogenaamde aartsengelen zijn de aanhangers van de Way of Wyrd. De Way of Wyrd is een combinatie van polytheïsme en natuurgoden en hun rituelen komen uit verschillende mythologieën, natuurgodsdiensten en volksverhalen. Door deze mengelmoes van goden en overtuigingen zijn hun wat vrijer en laten ze meer mensen toe in hun kringen, zolang zij de gouden regel naleven. Zij vingen soms ook mensen op die verbannen werden uit steden waar de Path of Pax regeerden. Het is nog steeds niet bekend wie de aanstichter van deze strijd was, maar het zorgde voor enorme veldslagen, beter bekend als de Kruistochten.

Deze zorgden voor vele slachtoffers, veel onrust en chaos. Vijf jaar terug was er eindelijk vrede in Unitopia dankzij de wijsheid van Keizer Sitoci. Dit betekent niet dat de schade al is hersteld. Nee, verre van dat. De onrust is tot op heden te merken binnen de koninkrijken, binnen de steden en bij de mensen, die deze gruweldaden helaas hebben moeten doorstaan. De negen belangrijkste steden in Unitopia proberen om iedereen weer te verenigen onder de vlag van het land van legendes.

Neville, de voormalige handelsstad, wordt sinds het einde van de Grote Oorlog geregeerd door de nobele Adrian de Derde, die zichzelf graag als koning ziet. Deze waanzin is zeker te begrijpen nadat de Oorlog de mensen harder maakte en ze laten geloven dat zij recht hebben op macht.
Rana, zijn hofmagiër, had recentelijk dromen en visioenen gehad over een duistere groepering die Unitopia wil overnemen. De angst van de Nevillianen met de onheilspellende profetieën van Rana dwongen Adrian om helden buiten Neville te zoeken om deze problemen aan te pakken.

De nobele van Neville vroeg zijn militaire en volksadviseur, Arley en Magus om het koninkrijk te verkennen om de beste helden te vinden. Zij zijn langs alle steden geweest, gepraat met de lokale bevolking om te ontdekken of er nieuwe helden uit de as van Unitopia zijn opgestaan. Het volk vertelt nieuwe verhalen, de bards hebben de nieuwe helden in nummers bezongen. Deze uitverkorenen hebben van hen een brief gekregen met daarin de hulpkreet van Adrian en een kaart met daarop hoe zij naar Neville kunnen reizen.

Order of the Broken Roses

MaeddynStormcrow Altoris NyssaSurach JonaBensdottir