Order of the Broken Roses

Sessie 10

KoBold and the Beautiful Bees

Na de reünie in Edena/Vino Victoria is de heldengroep naar Hexa gegaan, waarvan zij hebben gehoord dat er in de stad en omgeving verschillende problemen zijn.
Zij hebben een groep kobolds buiten en ’s nachts in de stad gezien en verslagen. Ook hoorden zij geruchten over de Blue-Throated One

Ilrune Surach, de vader van Nyssa, had ze verteld over het koboldenprobleem en dat het zorgt voor minder handelaren/kopers op de markt. Ook heeft hij ze verteld over Verego die de bijenkorf van een zeldzame bijensoort beschermt, de Red Stripe-bijen. De mede, Royal Jelly en de honing van deze bijen zou weer wat mensen moeten trekken.

Onderweg zijn ze Groundlings, kwaadaardige, ondergrondse, dierlijke wezens, tegenkomen. Ook hebben ze een groep ogres verslagen. Bij de watervallen kwamen ze Verego tegen, de natuurbeschermer. Hij geeft de groep toestemming om de honing halen, mits zij de weerwolven verslaan die het gebied van Verego met harde hand willen overnemen.

Comments

Natchai

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.