Order of the Broken Roses

Sessie 14

Undead Be Not Proud

De draak daalde tijdens de hevige storm over Hexa, wat velen van de G.L.D. is bijgebleven. De volgende dag gingen jullie, na de nodige rust en geruststelling dat Hexa niet is vernietigd, naar de tempel van Minos.
Onderweg kwamen jullie een aantal mensen tegen die rantsoenen en andere dingen naar de begraafplaatsbeheerder Etreus brachten. Deze gaf jullie een verscheurd perkament met daarop vreemde tekens. Zelfs na een Potion of Comprehend Languages kwam Jóna niet verder dan “ondoden, gewapend, Minos, Fugue Plane, rechter”.

In de welkomsthal werden jullie “verwelkomd” door zes mannen in zwarte gewaden en een krachtige magiër genaamd Thanatar, de leider van de Order of the Broken Roses. Hij ontsnapte met één van zijn volgers, maar jullie versloegen de rest van de groep. In hun zakken vonden jullie naast wapens en geld ook een verscheurd perkament met symbolen van Minos en een gecodeerde brief met daarin een stappenplan:

- Zoek de Tabula Rosa
- Onteer Minos met Desecration Spell
- Aanbid de Dod’n’Ris

Tijdens het verkennen van de tempel kwamen julli erachter dat in deze tempel allerlei facetten van dodenrituelen worden beoefend. Jullie zagen een kamer met crematieovens en scheppen. Een andere kamer bevatte materialen om zogenaamde dodenboeken te schrijven.

In één van de gangen vlogen de meubels jullie om en tegen de oren, voordat jullie in de kamers aan deze gang wapens, armor, en andere spullen vonden. Deze bleken van Víktora en Sílas te zijn, twee bekende Gray Knights, die in een andere kamer gevangen zitten en door hun bewakers van hun slaap zijn beroofd. Ook vonden jullie het Sword of Revealing Light, het zwaard dat eens van paladin Marcus was, in een andere kamer met wat andere spullen. Aan het eind van de behekste gang vonden jullie een kamer, met doodskisten tegen de muren en een incompleet vlak voor elementsigils.

Comments

Natchai

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.