Order of the Broken Roses

Sessie 15

Court Room Destruction & Awakening

De G.L.D. begon in de tempel van Minos aan een sigilpuzzel, die zij dankzij goed samenwerken en logisch nadenken konden oplossen. Hierdoor gingen negen magische doodskisten op slot, waar eerst skeletten uitkwamen.

Dit zorgde ervoor dat een platform naar beneden ging, waar een altaar aan Minos was met allerlei potions, Mad Malady-maskers en allerlei andere voorwerpen.
De heldengroep kwam in een muziekkamer een groep dansende doden tegen, die door een kapotgeschoten speeldoosje de groep gingen aanvallen. Dit verraste de groep, zodat er twee bewusteloos neervielen. Door snel ingrijpen eindigde deze encounter niet in mineur.

In een grote hal kwam een grote Minotaur op jullie afgestormd, die ondanks zijn brute kracht het aflegde tegen de enorme groep. Jullie vonden bij het een brief in Roses-code. Hier stond in dat de Tabula Rosa niet in de tempel lag, de schrijver verder onderzoek deed en de Blackguards of Soth in het noorden ging waarschuwen.

Zij kwamen in een rechtszaal aan, waar Dodeniris, een Beholder Zombie heerste. Tijdens het moeizame gevecht probeerden zij ook de resterende artifacten van Minos te vinden. Zowel helden als het terrein werden beïnvloed door dit wezen, totdat Luían’s Moonbeam voor de genadeklap zorgde.

Minos, de Laatste Rechter, verscheen als een grijs-goude verschijning nadat jullie de vijf artifacten in de lege plekken op de sacrofaag hebben gestopt. Hij stelde zich voor en bedankte de groep voor hun daden. Taleisin kreeg de keuze of hij het pad van Minos wou volgen of alles wou vergeten. Na zijn keus kwam er een lichte heilige energie over zich heen. De rest mocht vragen stellen aan Minos, voordat hij weer naar de Fugue Plane verscheen.
Jullie hebben samen met de Gray Knights bij Etreus geslapen, waar Sílas vertelde dat hij Adazil’s kelk in de tempel had gevonden.

Comments

Natchai

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.