Order of the Broken Roses

Sessie 20

In (Un)Living Color

De Guardians hebben de magiërs van Malareth, de Flesh Golem en de kamer onderzocht en geloot, voordat zij de een kamer betraden die een moeilijke ‘Prismatic Puzzle’ bevatte met standbeelden in de vorm van cultisten. Nadat deze werd opgelost, bleek er in het standbeeld van Thanatar met Xacarbas een kluis te zitten die met de gekleurde nummers kon worden geopend. Hierin zaten shards, scrolls, muntstukken en een Manual of Flesh Golem, inclusief de zombiemakende en gooiende reus dat een Grave Titan heet.
In het kamer met gegrom en gebonk vonden jullie een mislukte Flesh Golem. Dit was ooit een reus, op de vlucht voor een draak uit het moeras. Hij en zijn leider Juka verscholen zich in de Sendatsu monnikentempel bij het Ironwood moeras.

De volgende dag hebben jullie zonder Taleisin en Kaylee, die het noorden gingen verkennen, in de academie Traevus het nieuws verteld en het Carrion Compass laten zien. Jullie hebben wapens bij een excentrieke en elusieve Eladrin verkocht en daarna het kompas gebruikt om de richting te weten waar Malareth heen is. Na 3 uur te paard richting het noorden kwamen jullie een bange man tegen die voor Willham/Willy Wenneburn, de begraafplaatsbeheerder, werkt. De man heet Asar en vertelt over een Elven Gray Knight die de doden moest tellen, die niet meer terugkwam. Er bleek een groep cultisten in het mausoleum een zwakkere Shadow Demon had opgeroepen om Erve bezeten te nemen. Na het verslaan van de cultisten en de demon hebben jullie Erve terug gebracht naar Willy om hem veilig te stellen.

Nieuwe NPC’s:
- Jixin, de Rogueleider die zich in het lab had overgegeven. Hij was in Nezul’s Nepenthe te vinden voor jullie afspraak.
- Alwinar, de elusieve Eladrin wapenhandelaar. Bleke huid, zilver haar met blauwe lokken, lichtblauwe ogen en een kleine neus. Donkerblauwe harembroek en wijd wit shirt. Ook had hij een tattoo van een wassende maan en een volle maan op zijn handen.
Hij had een lichte zwalk in zijn lopen, schudt zijn hoofd heen en weer. Soms heeft hij een dik Eladriaans accent.
- Erve, Elven Gray Knight met middellang blond haar en blauwe ogen, die de doden telt en voor moest zorgen dat de doden dood blijven.
- Willham/Willy Wedderburn: een vrij lange man met kort rood haar, leren jas en een zwart, groen, oranje kilt.
- Asar, een grijsharige collega van Willy.

Magic Items:
Carrion Compass: stop een stuk van recent geslachte ondode in dit apparaat. Het leidt je tot 1 uur lang naar zijn maker of meest recente beheerser (wat dichterbij is).
Crossbow of Silver Flame (Attunement): Hand Crossbow +1d6 Fire (Stormcrow)
Shard of Vampirism (Weapon): +1d6 necrotic, jij krijgt helft aan HP terug
Bij nat 20, extra 1d4 necro, helft terug in HP
Shard of Viciousness (Weapon)
- Vicious Critical: Wanneer je een natural 20 gooit, dan doet het wapen extra 2d6 damage.
- Black Energy Bolster: Als een bonus action, kun je duistere magie in het wapen stoppen. Als je raakt, mag je 2 extra weapon dice damage doen, maar je neemt de helft van deze damage in niet te verminderen necrotic damage.
- Shard of Bloodfire (Armor):
Als je onder de helft van je HP komt, dan krijgt iedereen binnen 5 ft. van jou 1d4 Fire damage.
- Bone Staff (Attunement): Quarterstaff: +1d6 necrotic en jij krijgt helft aan HP terug.
Bij nat 20, extra 1d4 necro, helft terug in HP.
Bij kill 5 temp HP (deze zijn 1 uur geldig)
- Lifedrinker Greataxe (Attunement): Bij kill krijg je 5 temp HP; +1d6 necrotic op crit

Comments

Natchai

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.