Order of the Broken Roses

Sessie 3

Of Kings, Knights and Clowns

Dax, de gearresteerde cultist, wordt door het Nevilliaanse hof ondervraagd en veroordeeld. Het hofzwaard is een longsword, dat door een ingehuurde paladin genaamd Marcus is gebruikt. Hij is 1 maand voor jullie aangekomen in Neville. Na een week was hij vermisten na nog een week is hij doodgewaand.

Ondertussen weten jullie dat VĂ­ktora en Silan Gray Knights zijn, onderzoekers en bestrijders van diegenen die duistere magie gebruiken. Briathan is hun leider.
Ook hebben jullie Mizark, het manusje-van-alles van circus Traveling Attractions gered van een groep goblins. Hij brengt jullie als dank naar zijn circus vanwege de circuscode.
Hier zijn verscheidene acts, waaronder een oude bekende (en blijkbaar Altoriss en Keltar) ook optreden. Het circus trekt niet zoveel publiek hier om onbekende redenen.

Jullie gaan met Skaldar, die uit de buurt komt, naar het oorlogskerkhof bij Kenning. Hier vinden jullie het familiegraf van Altoriss. Jullie besluiten met zekere wantrouwen de tombe in te gaan van Graaf Kairus Rugue, de meest legendarische oorlogsheld die naar zeggen de gehele Grote Oorlog heeft meegevochten. Als jullie de tombe binnenstappen…..

Comments

Natchai

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.