Order of the Broken Roses

Sessie 1

The Nightmare of Neville

Vijf helden hebben zich vanuit alle hoeken van Albion aangemeld om koning Adrian III van Neville te helpen nadat zijn boodschappers op pad zijn gestuurd, op zoek naar nieuwe helden. Zij hebben zich met de uitnodiging voorgesteld aan de koning.
Met behulp van de mensen in Neville hebben jullie informatie ingewonnen over het beest in het bos.

In een grot vlakbij Neville vonden jullie een kannibaal, waar ook een Roses-cultist was die zijn god Thanatar aanbidde. Nadat de strijd was afgelopen, vonden jullie een zwaard dat goddelijke energie bevatte met het symbool van Adrian’s hof. Deze zat in een standbeeld wat negatieve energie uitstraalde.

Comments

Natchai

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.