Order of the Broken Roses

Sessie 18

Feywild Foils & Arcane Culture Shock

Na de ontmoeting met de afgezanten van Eira hebben jullie genoten van het Wyrmfall Festival.
In Eamon Bayle was er een kroeggevecht, aangesticht door een groepje gremlins, leprechauns en een kleine draak. Keltar, Taleisin en Kaylee hebben dit opgelost zonder te weten dat de Fey(wild) wraakzuchtig is als er fey worden gedood. Luían is na dit nieuws met allerlei offers naar een heuvel gerend om een ritueel te doen om de fey tevreden te houden. De pixie Listra vertelde dat de consequenties verminderd worden. Ook vertelde zij over reuzen en een draak die de feeën in het moeras bedreigen.
De volgende dag hebben jullie jezelf aangekondigd als ‘Guardians of Albion’ en hebben onder meer de Blue Dragon Cloak en Gauntlets opgehaald.

Onderweg kwamen jullie Burgess, een Artificer, tegen die werd overvallen door Malareth, een jonge Shard-tovenaar die met zijn groep een doosje met een kompas had gestolen. Ongeveer 30 goblins probeerden daarna de kar aan te vallen, wat jullie hebben verijdeld.

In Arkanas werd het snel duidelijk dat deze stad met grote, hoge gebouwen een hotspot van oplichtende leylijnen is, wat overweldigend voor sommige helden was. Wat gelijk opviel, waren de hoge, zwarte toren en het herenhuis dat dient als de academie. Daar hebben jullie kennisgemaakt met de magische ‘technologie’ voor alledaags gebruik, handelaren in magische items en zeldzame onderdelen. Stormcrow is naar de academie gegaan om informatie te krijgen bij oude professoren en de decaan.

Comments

Natchai

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.